ŠVP Ochrana osob a majetku

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

denní čtyřleté studium

Profil absolventa

Školné:                                     16 800,- Kč/rok

Stipendia a slevy na školné


Informace a aktuality