Školní rok 2018/2019

Erasmus + - Česká republika

 Setkání probíhalo v uvolněném, přátelském avšak v pracovním duchu. Aktivity byly plánovány tak, aby žáci komunikovali v angličtině. To znamená, že žáci ve smíšených mezinárodních týmech řešili projektové úlohy, diskutovali, prezentovali své výsledky.
V rámci setkání byly plánovány povinné akce mezi jinými představení partnerských škol, představení české vzdělávací soustavy, nebo představení výsledků dotazníku zaměřeného na lidská práva a práva žen. Podle ohlasů účastníků setkání a následně i dotazníku spokojenosti k nejúspěšnějším aktivitám patřila návštěva památníku v bývalém vyhlazovacím táboře v Osvětimi, návštěva muzea hornictví a vědeckého centra v Ostravě, den národní kuchyně, diskusní hodina k filmu „Good Will Hunting“ a závěrečná večeře s kulturním programem a překvapením.Rychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp