Rekvalifikační kurz - Strážný

Termíny kurzů "Strážný"

  • 29.4.2019 - 6.5.2019
  • 3.6.2019 - 10.6.2019

KURZY PRO PRACOVNÍKY CIVILNĚ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB

Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné, Zlíně a Ostravě připravily pro zájemce z řad pracovníků soukromých bezpečnostních agentur kurzy k získání odborné způsobilosti.
Vzhledem k pořádkům vyplývajícím především z vyhlášky MV ČR č. 16/2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva jsou tyto kurzy zaměřeny na přípravu ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

Strážný (68-008-E) a Detektiv koncipient (68-009-M).

Jelikož všechny výše uvedené školy byly Ministerstvem vnitra ČR uznány jako autorizované osoby, poskytují v této oblasti rovněž možnost vykonání příslušné kvalifikační zkoušky. Úspěšní absolventi získají Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný nebo Detektiv koncipient dle platné legislativy.

Odborné kurzy zajišťují lektoři s dlouhodobou pedagogickou a zvláště odbornou praxí.

Základní informace o kurzech:
Místo pořádání: Karviná, Zlín, Ostrava (po domluvě kdekoliv)

Forma studia:

  • denní (rozsah 41 vyučovacích hodin)
  • distanční (využití elektronických opor přístupných přes internet)
  • kombinovaná (kombinace dvou výše uvedených)
  • samostudium (uchazeč se hlásí přímo na zkoušku, neplatí kurzovné)

Všichni uchazeči budou mít možnost ještě před samotnou zkouškou absolvovat zkušební test, který ověří míru jejich připravenosti.

Zájemci si musí vyplnit Přihlášku do kurzu (či přímo Přihlášku ke zkoušce) a podat ji na zvolenou školu ochrany osob a majetku.

Okruhy ke zkoušce:                       STRÁŽNÝ  - testové otázky a modelové situace

                                                          DETEKTIV - testové otázky a modelové situace

Kontakt:

Ing. Michal Florek

Tel. +420 731 939 715

E-mail: florek@sosoom.cz

Přihlášky ke stažení:

Přihláška ke zkoušce (obě kvalifikace)


Informace a aktualityRychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp