Kurzy pro CBS

Termín rekvalifikačního kurzu:

  • 9.10.2017 - 16.10.2017
  • 20.11.2017 - 27.11.2017

Kurzy pro pracovníky civilně bezpečnostních služeb

Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné, Zlíně a Ostravě připravily pro zájemce z řad pracovníků soukromých bezpečnostních agentur kurzy k získání odborné způsobilosti.
Vzhledem k pořádkům vyplývajícím především z vyhlášky MV ČR č. 16/2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva jsou tyto kurzy zaměřeny na přípravu ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

 Strážný (68-008-E) a Detektiv koncipient (68-009-M).

Jelikož všechny výše uvedené školy byly Ministerstvem vnitra ČR uznány jako autorizované osoby, poskytují v této oblasti rovněž možnost vykonání příslušné kvalifikační zkoušky. Úspěšní absolventi získají Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný nebo Detektiv koncipient dle platné legislativy.

Odborné kurzy zajišťují lektoři s dlouhodobou pedagogickou a zvláště odbornou praxí.

Základní informace o kurzech:
Místo pořádání:                                    Karviná, Zlín, Ostrava (po domluvě kdekoliv)
Délka trvání kurzu:                              cca 1 měsíc
Minimální počet účastníků:                 15

Forma studia:

  • denní (rozsah 20 vyučovacích hodin)
  • distanční (využití elektronických opor přístupných přes internet)
  • kombinovaná (kombinace dvou výše uvedených)
  • samostudium (uchazeč se hlásí přímo na zkoušku, neplatí kurzovné)

Kurzovné:                                    850,-Kč
Poplatek za zkoušku:                  650,-Kč

Všichni uchazeči budou mít možnost ještě před samotnou zkouškou absolvovat zkušební test, který ověří míru jejich připravenosti.

Zájemci si musí vyplnit Přihlášku do kurzu (či přímo Přihlášku ke zkoušce) a podat ji na zvolenou školu ochrany osob a majetku.

Okruhy ke zkoušce:             STRÁŽNÝ -  testové otázky a modelové situace

                                                DETEKTIV - testové otázky a modelové situace

Přihlášky ke stažení:

  1. Přihláška ke zkoušce (obě kvalifikace)Rychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp