Pedagogický sbor

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky školy

informační a komunikační technologie, matematika

výchovný poradce, školní metodik prevence, koordinátor inkluze

                                                                                                                                              

PEDAGOGICKÝ SBOR

speciální tělesná výchova, tělesná výchova

bezpečnostní příprava, kriminalistika, ekonomika

chemie, matematika, zeměpis, cvičení z matematiky

anglický jazyk, konverzace z anglického jazyka, občanská nauka

fyzika, penologie

technika administrativy, ruský jazyk, konverzace z ruského jazyka, občanská nauka

ruský jazyk

aplikovaná psychologie

biologie, technika administrativy

český jazyk a literatura

speciální tělesná výchova, tělesná výchova

právo

dějepis

kriminologie, dopravní činnostRychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp