Prevence rizikového chování

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet případným nežádoucím jevům, jako např. drogovým závislostem, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí a podobně. Tato opatření se tedy nazývají preventivní.

Smyslem preventivního programu v rámci školství je nejen splnit cíle, které si konkrétní škola stanoví, ale především naučit žáky uvědomovat si pravdivé skutečnosti života. Souběžně ovšem musí plnit své funkce také rodina, protože přirozeně fungující rodinné zázemí je jedním z hlavních činitelů ve vývoji člověka. Nedílnou součástí preventivního plánu je také aktivní vyplnění mimoškolní času žáka. Všechny tyto faktory ovlivňují „bio-psycho-sociální“ růst každé osobnosti a vedou ke zdravému životnímu stylu, který by měl být pro každého člověka samozřejmostí.

Prevence rizikového chování nespočívá jen v realizování speciálních projektů primární prevence, ale v každodenní práci všech pedagogických pracovníků, kteří vytvářejí vhodné klima ve škole i ve třídě, prohlubují úctu k právům studentů i učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce.

Cílem nás všech je tedy vychovat zdravého člověk z pohledu fyzické i duševní stránky, vzdělaného žáka a zralou osobnost nepodléhající negativním jevům dnešní doby.

Minimální preventivní plán

Program nejen proti šikaně

Pomoc v nouziRychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp