Výchovné poradenství

Výchovný poradce/metodik prevence:       Ing. Libuše Máchová

Konzultační hodiny:                                    dle potřeb studentů, pro rodiče po telefonické domluvě

   

Kontakt mimo konzultační hodiny

e-mail: machova@sosoom.cz , tel.: +420 604 274 586 (volejte v době 7:00 – 15:30)

Schránka důvěry: schrankaduvery@sosoom.cz

Výchovný poradce (a zároveň metodik prevence) zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole, třídními učiteli s ostatními pedagogickými pracovníky školy. K základním funkcím výchovného poradce patří především poradenská, metodická a informační činnost.

Sociální oblast

 • spolupráce s vedením školy, pedagogickými pracovníky a rodiči v oblasti výchovy a vzdělání;
 • výchovná a psychodiagnostická práce s problémovými studenty ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli;
 • spolupráce se sociálními institucemi (dle potřeby) např. s Úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR apod.
 • vytváření podmínek pro příznivé pracovní klima zejména koordinací vztahů mezi studenty a pedagogy;
 • vzdělání v oblasti zdravého životního stylu;
 • doškolování pedagogů organizované výchovným poradcem s cílem informovat o nové legislativě v oblasti výchovy a vzdělání a vzdělávat v tématech výchovně vzdělávacího procesu;
 • formou samostatného vzdělávání pedagogů;

Vzdělávací oblast

 • pomoc při profesní orientaci studentů
 • volba povolání (ÚP);
 • informační podklady pro studium na VŠ, VOŠ.

Oblast sociálně patologických jevů

 • vytváření vědomostí, návyků a dovedností v sociální komunikaci, stresových situacích a ostatních oblastech sociálně patologické prevence;
 • spolupráce s rodiči při řešení problémových situací z oblasti sociálně patologických jevů.Rychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp