Žákovský parlament

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

Žákovský parlament byl poprvé vytvořen v říjnu 2001. Žáci  tehdejšího 2. ročníku tehdy přišli s iniciativou, že by chtěli mít možnost více zasahovat do některých školních záležitostí a schránka důvěry je nedostačující.

Členové  jsou voleni vždy v září nového školního roku tajným hlasováním každým členem třídy. Každá třída volí dva zástupce. Koordinátor žákovského parlamentu si však současně podle svého uvážení může z každé třídy vybrat jednoho zástupce. Kromě členství voleného může  aktivně spolupracovat každý žák školy, který se rovněž může zúčastňovat operačních porad parlamentu, pokud se na tom usnesou i ostatní členové. V případě, že tento žák spolupracuje aktivně po delší dobu, může se hlasováním parlamentu stát členem (zástupcem své třídy).

Člen parlamentu může být vyloučen v případě, svým chováním zásadně poruší nebo bude dlouhodobě porušovat zásady morálního kodexu studenta střední školy či školní řád.

Žákovský parlament se setkává dle potřeby.

Žákovský parlament  pomáhá výchovnému poradci v kooperaci a komunikaci s vedením a pedagogickým sborem a snaží se vyvíjet aktivitu – vlastní akce apod.

Již k tradičním akcím patří např. Mikuláš, Halloween, výzdoba tříd k různým událostem, tvorba nástěnek na chodbě školy a další.

StanovyRychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp