Další kolo přijímacího řízení

Další kola přijímacího řízení  - 6. května 2019; 14. května 2019

Kriteria přijetí

Uchazeč doloží:

- výsledky jednotných testů z českého jazyka a matematiky

-známky na vysvědčení posledních dvou ročníků školy, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku, klasifikace z příslušných ročníků je buď na přihlášce za tyto ročníky potvrzena danou školou nebo ověřené kopie vysvědčení 


Informace a aktualityRychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp