Kondiční testy

Fyzické testy obsahují šest cviků:
1. Celomotorický test – Jacíkův test
2.Vzpor ležmo opakovaně - klik
3. Člunkový běh 4 x 10 metrů
4. Dvanáctiminutový běh – Cooper test
5.  Sed-leh s oporou
6. Skok snožmo z místa

Celomotorický test – Jacíkův test

- test trvá po dobu 2 minut
- ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, připažit
- přejít zpět opět přes dřep do stoje spatného, připažit
- dále se pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda a narovnané nohy, připažit
- a zpět přes sed a dřep do stoje spatného
- za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku

0,5b  1b  1,5b  2b  2,5b  3b  3,5b  4b  4,5b  5b
dívky
16 20 24 28 32 37 42 44 48 55
chlapci 21 25 29 33 37 42 47 49 53 60

Vzpor ležmo opakovaně – klik


- základní poloha je leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, hlava směřuje vpřed
- dopnutím paží v loktech vzpor ležmo, pokrčením paží v loktech lehkým dotekem hrudníku o podložku a zpět do kliku
- trup je zpříma, pánev se nevysazuje, ani neprohýbá
- počítají se správně provedené cviky bez přerušení

 0,5b 1b 1,5b 2b 2,5b 3b 3,5b 4b 4,5b  5b
dívky  12 16 20 24 28 32 36 39 43 47
chlapci   14 18 22 26 30 34 38 41 45 49


Člunkový běh 4 x 10 m

- start je na povel
- startuje se vedle mety č. 1
- běží se šikmo mezi metami, meta č. 2 se obíhá
- stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1
- třetí úsek se běží přímo, následuje dotek mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas

  0,5b 1b 1,5b  2b 2,5b  3b 3,5b 4b 4,5b 5b
dívky 16 15,2 14,4 13,6 12,8 12,0 11,3 10,7 10,1 9,7
chlapci 14,5 13,6 12,8 12,2 11,4 10,8 10,4 9,9 9,3 8,7

Cooperův test - dvanáctiminutový běh

- skupinový start
- výkony se zaokrouhlují s přesností na 50 m

0,5b 1b 1,5b 2b 2,5b 3b 3,5b 4b 4,5b 5b
dívky(m) 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2450 2550 2650
chlapci(m)
2050 2150 2250 2350 2500 2700 2800 2900 3000 3100

Sed- leh s oporou

- cvičí se na žíněnce nebo jiné vhodné podložce po dobu 120 sekund
- oporu mohou poskytnout žebřiny, pomocník atd.
- základní poloha je leh na zádech, pokrčené nohy spočívají chodidly na zemi, ruce jsou sepnuté v týl
- po celé cvičení musí zůstat nohy na zemi, ruce musí zůstat sepnuté v týle
- při jednotlivých sedech musí závodník otáčet trup střídavě vpravo s dotykem levým loktem vnitřní strany pravého kolena a vlevo s dotykem pravým loktem vnitřní strany levého kolena přitom však musí být trup nejméně ve svislé poloze
neplatný pokus
- pokud ruce ztratí kontakt s hlavou nebo se rozpojí
- při lehu se musí dotknout obě lopatky podložky

0,5b 1b 1,5b 2b 2,5b 3b 3,5b 4b 4,5b 5b
dívky 19 21 26 32 38 43 50 60 70 80
chlapci 22 24 29 35 42 50 60 70 80 90

Skok snožmo z místa


- povoleny jsou dva pokusy
- při skoku musí být odraz i dopad současně na obě nohy
- výkon závodníka se měří od nejbližšího doteku v skokanském sektoru způsobeným kteroukoliv části těla nebo končetin, kolmo na odrazovou čáru v centimetrech
- výkon v centimetrech se pro hodnocení (bodování) zaokrouhlí vždy směrem dolů
neplatný pokus
- závodník přešlápne čáru odrazu (dotyk čáry je přešlapem)
- neodráží se současně z obou chodidel, nebo nedopadá současně na obě chodidla
- po doskoku se pohybuje ve skokanském prostoru směrem k odrazové čáře

0,5b 1b 1,5b 2b 2,5b 3b 3,5b 4b 4,5b 5b
dívky(cm) 135 145 155 165 175 185 195 205 220 230
chlapci(cm) 175 185 195 205 215 225 240 250 265 280Rychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp