Přijímací řízení

IZO 061 988 278

Termíny příjímacích zkoušek

Jednotné testy z českého jazyka a matematiky

1. termín:      12. duben 2019         náhradní termín  13. květen 2019

2. termín:      15. duben 2019         náhradní termín  14. květen 2019

Termíny podání přihlášek:

 do 1.3. 2019- denní studium, obor Bezpečnostně právní činnost (ŠVP Ochrana osob a majetku)

Přihláška

20. březen 2019 - distanční studium, obor Bezpečnostní služby

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).


Uchazeči o studium z jiných zemí Evropské unie
Uchazeči ze zahraničí přiloží k přihlášce také žádost o prominutí jednotné písemné zkoušky z českého jazyka. Jejich schopnost porozumět českému jazyku bude při konání přijímací zkoušky ověřena pohovorem.Rychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp