Nadále rozvíjíme a zkvalitňujeme vzdělávání na Střední odborné škole ochrany osob a majetku s.r.o.

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Nadále rozvíjíme a zkvalitňujeme vzdělávání na Střední odborné škole ochrany osob a majetku s.r.o.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0004453

Délka trvání projektu:
1. září 2017 – 31. srpna 2019

Charakteristika projektu:
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a při sestavování jeho aktivit jsme se zaměřili na další podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků naší školy včetně podpory vzdělávání žáků.

Od září 2017 jsme ve škole díky realizovanému projektu zapojili školního psychologa, koordinátora na spolupráci školy a zaměstnavatelů a kariérového poradce a od října 2017 probíhá doučování žáků.Rychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp