Podpora 50+

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Podpora zaměstnanosti osob 50+


CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002212

Délka trvání projektu:

1. září 2016 – 31. května 2018

Charakteristika projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti osob ve věku 50 a více let. Právě vysoký věk ve spojení s dalšími hendikepy (dlouhodobá nezaměstnanost, neodpovídající kvalifikace, zdravotní postižení, nízké sebevědomí) představuje pro tyto osoby překážky v uplatnění na trhu práce. Cílové skupině proto bude poskytnut individuální přístup s ohledem na jejich specifické potřeby.

Cílem projektu je nalézt vhodné prostředky k docílení lepšího současného i budoucího postavení starších osob na trhu práce a prodloužení a zkvalitnění jejich pracovního života.Rychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp