Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program je učební dokument, který si každá škola vytváří tak, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu pro svůj obor vzdělávání. ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo u zástupkyně ředitelky školy. ŠVP je veřejně přístupný před sekretariátem školy.

Legislativně je zakotven v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Učební plán oboru Bezpečnostně právní činnostRychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp